Wijzigingen in de CAO VVT:
vóór 1 oktober een nieuwe verzekering!

Per 1 oktober 2022 wijzigt de CAO voor de VVT sector. CAO partijen stellen dat het verplicht is om voor uw werknemers een verplichte collectieve WGA-hiaatverzekering af te sluiten. Met deze gevraagde verzekeringsdekking krijgt de werknemer een aanvullende uitkering wanneer hij of zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt.

Dit is niet de enige wijziging die op uw VVT-instelling afkomt. Ook heeft de sector besloten om de zogenaamde PAWW-regeling onder te brengen bij een private verzekeraar.

CAO partijen hebben na een marktconsultatie gekozen voor de Loyalis Inkomenszekerheid verzekering. Hierin zijn het PAWW-deel en de WGA hiaat uitgebreid in de dekking opgenomen. 

Tijdig en goed inregelen? Maak een afspraak!

Laat hier uw gegevens achter en wij nemen contact met u op!

Bedankt voor het indienen!

De PAWW regeling: wat is dit ook alweer?

PAWW staat voor: Private Aanvulling WW en WGA. De PAWW regeling is in het leven geroepen om de verkorting van de maximale WW-duur te repareren. In 2016 is deze verkort van maximaal 38 naar 24 maanden. Hier is ook de loongerelateerde WGA periode aan verbonden. Ook die ging terug van maximaal 38 naar 24 maanden. De PAWW-regeling repareert dit zodat de werknemer weer maximaal 38 maanden uitkeringsduur heeft.

September 2022: belangrijke maand

De CAO verplicht u als werkgever per 1 oktober aanstaande om de wijzigingen te regelen, dus enige haast is geboden.  Niet alleen omdat het een verplichte regeling betreft, maar ook omdat mogelijk al op 1 oktober door een medewerker van u, een beroep kan worden gedaan op de regeling. Dan wilt u uiteraard dat dit goed is geregeld!

Ascot: specialistisch adviseur Acture Groep

Ascot is als gespecialiseerd adviseur op het gebied van de Sociale Zekerheid onderdeel van Acture Groep en de verbindende factor tussen werkgever en verzekeraars. Ascot werkt al jaren prettig en succesvol samen met Loyalis. Samen met Loyalis is voor deze specifieke verzekering een samenwerking ingericht die inzet op de uitvoering van deze regeling.

Ascot helpt u bij het inventariseren van eventuele lopende verzekeringen (WGA hiaat) en de overlap met de nieuwe mantelovereenkomst. Er wordt een implementatieplan opgesteld en Ascot ondersteunt in de communicatie naar OR en medewerkers. Zo zorgen we er samen voor dat deze overgang in korte tijd goed verloopt en goed wordt ingebed.

Als de implementatie achter de rug is, zorgen we in samenwerking met Loyalis en Acture Groep voor de uitvoering: de PAWW/WIA-casemanager zorgt ervoor dat uw medewerkers krijgen waar zij recht op hebben.

 

Acture Groep is marktleider op gebied van uitvoering van Ziektewet, WGA en WW.

Ascot helpt u met het inregelen, laat ons contact met u opnemen!

Bedankt voor het indienen. We nemen z.s.m. contact met u op.